Sekvenování genomu
SARS-CoV-2

Analýza genomu koronaviru SARS-CoV-2
metodou Next Generation Sequencing (NGS)

Sekvenátor NovaSeq 6000 v Bioptické laboratoři s.r.o. v Plzni

Identifikace
mutací koronaviru

V naší laboratoři jsme zavedli rutinní sekvenování covid-19 pozitivních vzorků pomocí NGS za účelem zjištění mutací viru a zařazení vzorků do popsaných linií.

Vybrané vzorky RNA izolátů pozitivních vzorků jsou reverzně-transkribovány do cDNA. Následně dochází k namnožení sekvence kompletního genomu SARS-CoV-2 a přípravě vzorku k sekvenování. Následným sekvenováním a analýzou dat detekujeme veškeré mutace viru SARS-CoV-2. To slouží k přiřazení vzorku k jedné z popsaných linií tohoto viru podle Pango nomenklatury (tzv. britské mutace, jihoafrické mutace a dalších).

Tato epidemiologická data budou sdílena do celosvětové databáze GISAID.

diagnostik

sekvenací

DIAGNOSTIK = celkový počet diagnostik koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR provedených Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni
SEKVENACÍ = celkový počet NGS sekvenací SARS-Cov-2 provedených Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni

Údaje k 16.5.2021 23:59

Aktuálně

Od 16.3.2021 provádí Bioptická laboratoř s.r.o. rutinní sekvenování genomu koronaviru SARS-CoV-2 za účelem sledování šíření jednotlivých mutací tohoto viru v ČR.

Statistiky

Připravujeme.

Odběry a vyšetření

Provádíme též klinickou diagnostiku koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR.
Pro odběr vzorků používáme vlastní odběrové místo.

Objednání k odběru a vyšetření na koronavirus.biopticka.cz